Leren doen we samen

Het Budak College biedt ondersteuning bij inburgering en bij leren van de Nederlandse taal.

Het Budak College werd in 2017 opgericht door Circis Budak. Circis Budak heeft ruim 35 jaar als docent NT2 gewerkt binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het ISK. Het Budak College biedt kwalitatief NT2-onderwijs in een respectvolle leeromgeving en met gemotiveerde en enthousiaste docenten.

Waarom kiezen voor Het Budak College?

U gaat leren in een prettige sfeer
in kleine groepen
waarin iedereen meetelt met persoonlijke aandacht
rekening houdend met uw startniveau
om met hulp van ervaren docenten
uw einddoel te bereiken.

Quick facts

Het Budak College is van mening dat iedereen meetelt en een kans verdient in de samenleving. Taal is de sleutel om te kunnen functioneren en te participeren in de Nederlandse samenleving.

Zonder beheersing van de taal kun je niet volwaardig deelnemen. Het Budak College wil een bijdrage leveren door cursisten zich thuis te laten voelen, hen in hun waarde te laten en adequaat taalonderwijs voor hen te verzorgen.

Daarbij  staat de behoefte van de cursist centraal. Het Budak College wil kwalitatieve lessen voor de cursisten verzorgen om op het hoogst haalbare niveau in te burgeren, dan wel staatsexamen te doen en hen voor te bereiden op participatie in de samenleving.

Het Budak College biedt de volgende cursussen aan:

  • Inburgering (B1-route, Wi2021);
  • Staatsexamen I;
  • Staatsexamen II;
  • Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

In de cursussen ligt het accent op:

  • het leren spreken en begrijpen van de Nederlandse taal;
  • het leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal;
  • het kennismaken met de Nederlandse samenleving.

Het praktijkgericht leren geven we vorm door het uitnodigen van gastdocenten en op excursie te gaan, denk hierbij aan bezoeken van bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Het Budak College werkt met  gemotiveerde en enthousiaste docenten die graag het maximale uit de cursisten halen. Het vertrouwen en de relatie tussen de docent en cursist is gebaseerd op wederzijds respect en begrip. De docenten zijn NT2-gecertificeerd en een enkele docent heeft een ONA-bevoegdheid.

In de afgelopen jaren heeft Het Budak College het Keurmerk van Blik op Werk ontvangen. Blik op Werk is een onafhankelijk keurmerk en controleert of de taalschool voldoende kwaliteit biedt. Gemeenten werken alleen met taalscholen in bezit van het keurmerk van Blik op Werk. Om een DUO-lening aan te vragen, moet je ingeschreven staan bij een school met een Blik op Werk-keurmerk.