Leren doen we samen…

Het Budak College is gespecialiseerd in inburgeringscursussen en cursussen Nederlands als 2e taal.

Het Budak College werd in 2017 opgericht door Circis Budak. Circis Budak heeft ruim 35 jaar als docent NT-2 gewerkt binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het ISK.

Het Budak College biedt kwalitatief NT-2 onderwijs in een respectvolle leeromgeving en met gemotiveerde en enthousiaste docenten.

Waarom kiezen voor Het Budak College?

 • U gaat leren in een prettige sfeer
 • in kleine groepen
 • waarin iedereen mee telt met persoonlijke aandacht
 • rekening houdend met uw startniveau
 • met hulp van ervaren docenten
 • om samen uw einddoel te bereiken.

Tijdens een (gratis) intakegesprek nemen we een intaketoets af voor lezen, luisteren en/of schrijven om inzicht te krijgen in uw taalniveau. Bij de intake worden ook praktische zaken besproken. U ontvangt het lesrooster en kunt een aantal dagen een les volgen en dan besluiten in te schrijven. Na inschrijving kunt u de volgende dag starten met de cursus.

QUICK FACTS

Het Budak College is van mening dat iedereen meetelt en een kans verdient in de samenleving. Taal is de sleutel om te kunnen functioneren en te participeren in de Nederlandse samenleving.

Zonder beheersing van de taal kun je niet volwaardig deelnemen. Het Budak College wil een bijdrage leveren door cursisten zich thuis te laten voelen, hen in hun waarde te laten en adequaat taalonderwijs voor hen te verzorgen.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)  is onderdeel van het onderwijsaanbod. Het inzetten van moderne hulpmiddelen en het gebruik van weloverwogen methoden vinden wij belangrijk.

Daarbij  staat de behoefte van de cursist centraal. Het Budak College wil kwalitatieve lessen voor de cursisten verzorgen om op het hoogst haalbare niveau in te burgeren, dan wel staatsexamen te doen en hen voor te bereiden op de participatie in de samenleving.

Op het moment dat u contact opneemt met Het Budak College kan een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvend gesprek op een van de locaties. In dit gesprek ontvangt u nadere informatie over de intake, over het cursusaanbod en over de mogelijkheid om een of meerdere lessen te volgen om na te gaan of de school bij u past. Wanneer dat het geval is vindt  een intakegesprek plaats.

De docent zal een toets afnemen om uw taalniveau in te schatten en  zal samen met u uw leerdoelen bespreken. Vervolgens zal u in een lesgroep worden ingedeeld die het beste bij uw taalniveau past. De docent zal uw vorderingen blijven volgen met tussentijdse toetsen. Elke 6 maanden vindt een voortgangsgesprek plaats waarin u aan kunt geven wat goed gaat en welke doelen u voor ogen heeft.  Zodra u en de docent denken dat u zover bent dat u het  inburgerings-examen of het staatsexamen kan halen, dan meldt de docent u aan voor het examen

Het Budak College biedt de volgende cursussen aan:

– Alfabetisering
– Inburgering
– Staatsexamen 1
– Staatsexamen 2
– Taalophoging
– Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
– Privélessen (op locatie of thuis).

In de cursussen ligt het accent op:

 • het leren spreken en begrijpen van de Nederlandse taal;
 • het leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal
 • het kennismaken met de Nederlandse samenleving

Daar waar mogelijk zal het praktijk gericht leren in de les  en buiten de les u helpen bij wat u nodig heef in het dagelijks leven.

Het Budak College biedt ook leer-werktrajecten aan op uw bedrijf of op onze locatie. Hebben uw werknemers ondersteuning nodig om de vaktaal en daarmee de werkuitvoering, beter te beheersen, neem dan vrijblijvend contact op via info@hetbudakcollege.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Het Budak College werkt met  gemotiveerde en enthousiaste docenten die graag het maximale uit de cursisten halen. Het vertrouwen en de relatie tussen de docent en cursist is gebaseerd op wederzijds respect en begrip.

De docenten zijn NT2-gecertificeerd en hebben ervaring in het onderwijs met volwassenen. Het Budak College beschikt ook  over ONA-bevoegdheid.

In september 2020 heeft Het Budak College het Keurmerk van Blik op Werk ontvangen. Het keurmerk betekent dat u als klant bij het HBC een cursus volgt die van voldoende tot goede kwaliteit is.

CURSUSSEN

LESLOCATIES

DOCENTEN

Inschrijven ?
Laat je e-mailadres en/of nummer achter en we zullen contact met je opnemen

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.