Leren doen we samen

Het Budak College biedt ondersteuning bij inburgering en bij leren van de Nederlandse taal.

Het Budak College is een taalschool die in 2018 is gestart met het aanbieden van alfabetiserings- en inburgeringscursussen, Staatsexamen I en II en taalophogingslessen. In relatief korte tijd is Het Budak College in cursistaantal gegroeid van 8 naar op dit moment 120 actieve cursisten (peildatum: augustus 2023).

In schooljaar 2020-2021 heeft de Gemeente Enschede namens de 14 Twentse gemeenten een aanbesteding uitgezet voor drie trajecten: de Z-route, de onderwijsroute en de B1-route. Op 1 januari 2021 is aan Het Budak College de B1-route toegekend.

De B1-route geldt voor cursisten die vallen onder de Wet Inburgering en Participatie 2021 (Wi2021) en worden aangemeld door de gemeente.

Voor de overige cursisten die vallen onder de Wetgeving Inburgering (Wi2013) verzorgt Het Budak College inburgeringslessen. Tevens kunnen gezinsmigranten of cursisten die Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), Staatsexamen I en II willen doen, zich zelf aanmelden.

De cursist volgt drie lesblokken van drie uur per week om uiteindelijk het B1-niveau te bereiken. Het Budak College verzorgt tevens taallessen in de avonduren, dit zijn drie blokken van 2,5 uur per week op locatie Hengelo.

Naast de reguliere taallessen verzorgt Het Budak College maandelijks een excursie of komt er een gastdocent op bezoek in de les.

Het docententeam bestaat uit drie gecertificeerde docenten, één docent in opleiding en twee klassenassistenten. De directeur en de onderwijsadviseur bewaken de kwaliteit van het geboden onderwijs.