De wet inburgering en Participatie is op 1 januari 2022 in werking getreden. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. De gemeente gaat in gesprek met de inburgeraar en houdt een Brede Intake en maakt op basis van een leerbaarheidstoets een Plan Inburgering Participatie (PIP).

Wanneer de inburgeraar op basis van de leerbaarheidstoets in aanmerking komt voor de leerroute B1 meldt de gemeente de inburgeraar aan bij een taalschool die bij de inburgeraar past.

De inburgeraar kan bij Het Budak College de B1-route volgen. Het Budak College heeft de taak om de inburgeraar binnen drie jaar voor te bereiden op de taalexamens voor lezen, luisteren schrijven en spreken op B1-niveau. Daarbij is aandacht voor het overdragen van kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM). Ook is het onderwijs gericht op participatie van de arbeidsmarkt om het perspectief op werk te vergroten.

Het Budak College geeft hier invulling aan met het uitnodigen van gastdocenten en met het bezoeken van bedrijven en instellingen. Het Budak College stimuleert de cursisten om zo snel mogelijk vrijwilligerswerk te gaan doen om ervaring op te doen in een Nederlandstalige omgeving. Zodra de cursist het A2-niveau heeft bereikt zal een stage of een werkervaringsplek mogelijk kunnen zijn.